Prečo by mal kúpnu zmluvu pripraviť a skontrolovať realitný advokát?

Kúpa nehnuteľnosti sa spája s vynaložením nemalých finančných prostriedkov a pre mnohých dokonca predstavuje celoživotnú investíciu. Ak ste sa ocitli v pozícii kupujúceho, mali by ste byť čo najviac obozretný.

Zvážte či sa vám skutočne neoplatí vynaložiť finančné prostriedky aj na advokáta, ktorý zabezpečí, aby vaša investícia bola chránená. Nápomocný vám vie byť aj vtedy, ak kúpnu zmluvu pripravuje druhá strana – teda predávajúci.

Zhrnuli sme dôvody, pre ktoré je vhodné obrátiť sa s prípravou alebo kontrolou kúpnej zmluvy na realitného advokáta.

1. Obhajuje vaše záujmy

Advokát vie odstrániť nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán a zabezpečiť, aby ste ako klient nepodpísali zmluvu, ktorá je pre vás nevýhodná.

2. Upozorní vás na riziká

Ak zmluvu pripravuje druhá strana, je dobré, aby ste požiadali advokáta o kontrolu navrhovaného dokumentu. Advokát vie vyhodnotiť, ktoré ustanovenia sú pre vás rizikové a upozorní vás na prípadné právne následky, ktoré by mohli nastať, ak podpíšete zmluvu v navrhovanom znení.

3. Odhalí problematické ustanovenia

Advokát má skúsenosti aj so súdnymi konaniami týkajúcimi sa zmluvného práva, a preto pozná aké ustanovenia zmluvy sú najčastejšie problematické a mohli by vyústiť až do súdneho konania.

4. Vyjedná lepšie podmienky

Na to, aby ste dosiahli skutočne výhodnú kúpnu zmluvu, je možné, že s druhou stranou bude potrebné vyjednávať. Aj v tomto prípade Vám realitný advokát môže byť nápomocný. Má skúsenosti so zastupovaním klientov v prípade vyjednávania podmienok jednotlivých zmlúv, preto vie často pre vás vyjednať výhodnejšie podmienky ako by ste vyjednali vy sám.

5. Zaručí vymožiteľnosť zmluvy

Advokát vie vyhodnotiť, či sú jednotlivé ustanovenia zmluvy reálne vymožiteľné a vedeli by byť podkladom pre úspešné súdne konanie alebo či sú v zmluve uvedené len „na oko“, ale reálne by na základe týchto ustanovení nebolo možné podať žalobu na súd.

Ako Vám pomôžeme

Preskúmame návrh zmluvy, ktorý Vám zaslala druhá strana.

Upozorníme Vás na riziká a navrhneme zmeny a úpravy.

Vyjednáme za Vás zmeny a zastúpime pri rokovaniach a podpise.

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia. Spájame znalosti a skúsenosti pri riešení aj tých náročnejších situácií.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme