Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.

advokát

Ing. Jozef Vaňo

autorizovany stavebný inžinier / statik