Jana Králusová   │  kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

kralusova@lex.sk

Mgr. Jana Králusová, RSc.
advokátka

Jana poskytuje klientom právne poradenstvo najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. Jej nosnou agendou je právo nehnuteľnosti, s ktorým má dlhoročné a cenné skúsenosti.

Počas svojej praxe sa venovala komplexnému právnemu servisu developerských projektov, a to od vykupovania pozemkov, poradenstva pri vysporiadaní nehnuteľnosti, vypracovania a pripomienkovania prevodových a nájomných zmlúv, vypracovania právnych stanovísk až po mimosúdne urovnávanie sporov a zastupovanie developerov na obchodných rokovaniach.

Poskytuje tiež právne služby súkromným subjektom, a to pri celom spektre problémov týkajúcich sa nehnuteľností. Teda nielen pri kúpe bytov, domov a pozemkov, ale napr. aj pri právnych problémoch týkajúcich sa podielového spoluvlastníctva, vydržania, či usporiadania vlastníctva.

Radí klientom aj v súvislosti s nájomnými vzťahmi, a to v prípade prenájmov komerčných priestorov, bytov, administratívnych a priemyselných nehnuteľností. Klientov (tak prenajímateľov ako aj nájomcov) zastupuje pri príprave nájomných zmlúv, vyjednávaní zmluvných podmienok a následných problémoch vzniknutých počas existencie nájmu.

Zameriava sa taktiež na agendu zmluvného práva, poskytuje klientom služby poradenstva, tvorby, revízie a zastupovania na predzmluvných rokovaniach s protistranou, a to vo vzťahu k zmluvným typom upraveným v slovenskom právnom poriadku, ako aj vo vzťahu k atypickým zmluvám podľa špecifických požiadaviek klientov.

Jana pôsobila počas svojej právnickej praxe vo viacerých advokátskych kanceláriách doma aj v zahraničí. Svoju študentskú stáž absolvovala v renomovanej advokátskej kancelárii v Rakúsku. Podieľa sa na výučbe predmetu Klinika realitného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je absolventkou študijného programu real estate consultant (RSc.). Je aktívnou autorkou článkov publikovaných na odborných právnických portáloch.

Kvalifikácia

  • Advokátka, Slovenská advokátska komora, od 2023
  • RSc., najvyšší kariérny titul v realitnej oblasti na Slovensku, Slovenská realitná akadémia, 2020

Vzdelanie

  • Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2018
  • Právnická fakulta, Universität zu Köln, Nemecko, Program: Právo, 2016 – 2017 (Erasmus)
  • Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2016