Právne diagnózy
nehnuteľností

Články o právnych problémoch nehnuteľností a ich riešeniach

Právne diagnózy nehnuteľností  #1

Vlastníte pozemok a na jednom liste vlastníctva ste zapísaný ako vlastník vy a na inom liste vlastníctva niekto iný? Ste majiteľom pozemku parcely registra „C“, ktorá sa prekrýva s parcelou registra „E“, ktorej majiteľom je iná osoba? Alebo ste spoluvlastníkom pozemku, ktorý má v súčte viac spoluvlastníckych podielov ako je celok (1/1)? Ide o tzv. duplicitné vlastníctvo, ktorého možnosti riešenia si objasníme v tomto príspevku.

Právne diagnózy nehnuteľností  #2

Vlastníte pozemok a zistili ste, že na ňom stojí cudzia stavba ? Alebo si Vaši susedia postavili prístavbu na Váš pozemok bez Vášho súhlasu a neviete čo v takej situácii robiť ? V tomto príspevku si priblížime ako je možné daný stav vyriešiť.

Právne diagnózy nehnuteľností  #3

V praxi sa v Realitnej klinike pri oprave a pripomienkovaní prevodových zmlúv stretávame s mnohými nedostatkami, vrátane tých, ktoré na prvý pohľad pôsobia neškodne, ale dokážu neskôr stranám významne znepríjemniť život. Toto je výber tých najčastejších.

Ak sa kupujúci rozhodne kúpiť nehnuteľnosť, očakáva, že stav nehnuteľnosti bude zodpovedať jeho predstavám a samozrejme zaplatenej kúpnej cene. Avšak čo v prípade, ak sa na nehnuteľnosti objaví vada? Za aké vady zodpovedá predávajúci? A aké má kupujúci práva voči predávajúcemu? To všetko Vám objasníme v tomto článku.

Právne diagnózy nehnuteľností  #5

Vlastníte stavbu, ale nevedie k nej žiadna prístupová cesta? Sused vám nechce dovoliť prechod cez jeho pozemok a vy nemáte inú možnosť ako sa dostať k svojmu domu? V tomto príspevku si bližšie objasníme čo sa dá v takej situácií robiť.

Právne diagnózy nehnuteľností  #6

Vlastníte pozemok a na jednom liste vlastníctva ste zapísaný ako vlastník vy a na inom liste vlastníctva niekto iný? Ste majiteľom pozemku parcely registra „C“, ktorá sa prekrýva s parcelou registra „E“, ktorej majiteľom je iná osoba? Ide o tzv. duplicitné vlastníctvo, ktorého možnosti riešenia si objasníme v tomto príspevku.

Právne diagnózy nehnuteľností  #7

Predal iný spoluvlastník svoj spoluvlastnícky podiel bez toho, aby Vám ho najskôr ponúkol na odkúpenie? Alebo Vám podiel síce ponúkol, avšak za vyššiu cenu ako ho následne predal?

Právne diagnózy nehnuteľností  #8

Odstúpili ste od kúpnej zmluvy a potrebujete docieliť, aby vás kataster opäť zapísal na list vlastníctva alebo aby vám predávajúci vrátil kúpnu cenu?

Kúpa nehnuteľností „z papiera“ má svoje pozitíva (napr. úplne nová nehnuteľnosť, nižšia cena v úvodných fázach projektu) a, samozrejme, aj negatíva. Kupujúci nikdy nemá istotu …

Právne diagnózy nehnuteľností  #10

Podielové spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícky vzťah minimálne dvoch osôb k tej istej veci. Základným charakteristickým znakom podielového spoluvlastníctva je spoluvlastnícky podiel …

Právne diagnózy nehnuteľností  #11

Užívate niekoľko rokov pozemok a máte za to, že ste ho vydržali? Neviete ako postupovať, aby ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe inštitútu vydržania? 

Právne diagnózy nehnuteľností  #12

Podstatou zmluvného predkupného práva je, že kupujúci si kupuje nehnuteľnosť s výhradou, že ak sa ju niekedy v budúcnosti rozhodne predať alebo inak scudziť, tak je povinný ju najskôr ponúknuť …

Právne diagnózy nehnuteľností  #13

Zistili ste, že Vaši rodičia, manžel, či akýkoľvek iný poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť, ktorá nebola predmetom dedičského konania? 

Právne diagnózy nehnuteľností  #14

Vynaložili ste finančné prostriedky do prerábky partnerovho bytu a chceli by ste ich po rozchode späť? Alebo ste opravili rodičovský dom a neviete ako sa domôcť vrátenia peňazí?

Právne diagnózy nehnuteľností  #15

Kúpil Váš manžel/manželka nehnuteľnosť zo spoločných peňazí, avšak na liste vlastníctve je zapísaný ako výlučný vlastník? 

Právne diagnózy nehnuteľností  #16

Prenajímate nehnuteľnosť a nájomca sa po skončení nájmu odmieta vysťahovať? Prestal s Vami komunikovať a neviete ako ďalej postupovať?

Právne diagnózy nehnuteľností  #17

Neboli ste účastníkom dedičského konania, hoci by ste mali dediť či už na základe zákona alebo závetu?

Právne diagnózy nehnuteľností  #18

Darovali ste svoju nehnuteľnosť a chceli by ste ju získať späť? Správal sa k Vám obdarovaný neúctivo a uvažujete o tom ako sa domôcť vrátenia daru?

Právne diagnózy nehnuteľností  #19

Kúpili ste nehnuteľnosť a chceli by ste odstúpiť od kúpnej zmluvy? Alebo ste nehnuteľnosť predali a máte záujem ukončiť kúpnu zmluvu?

Právne diagnózy nehnuteľností  #20

V prípade, že dôjde k zásahu do vlastníckeho práva, má vlastník nehnuteľnosti viaceré možnosti ako svoje vlastnícke právo chrániť. Tieto prostriedky ochrany možno rozdeliť na všeobecné a osobitné prostriedky.

Právne diagnózy nehnuteľností  #21

Je Váš rodinný dom zbytočne veľký a časť z neho by ste chceli ako byt predať alebo prenajať? Zvažujete investíciu v podobe kúpy rodinného domu, jeho rozdelenia na bytové jednotky a následného predaja jednotlivých bytov?