Koloman Kovalík   │  kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

lex@lex.sk

Ing. Koloman Kovalík
súdny znalec

Po absolvovaní Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave pracoval v rôznych pozíciách v Pozemných stavbách Banská Bystrica. Po ukončení pôsobenia v Pozemných stavbách pracoval ako riaditeľ Investičného a správneho odboru v jednej zo slovenských bánk kde získal množstvo skúseností z riadenia investičných procesov pri výstavbe nehnuteľností a ich následnom spravovaní.

Počas rokov 2002-2006 zastával pozíciu riaditeľa organizácie, ktorá spravovala nehnuteľnosti patriace mestu Banská Bystrica. V roku 2007 nakrátko pracoval v kancelárii generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR.

Následne začal s podnikaním v oblasti výkonu inžinierskej činnosti a iných investorských činností na stavbách. Zúčastnil sa na strane investorov realizácie takých stavieb ako Fakulta financií UMB, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení, ale aj výstavby Aquaparku v Dolnom Kubíne a podobných veľkých stavieb. V roku 2014 rozšíril podnikanie o činnosť realitnej kancelárie pod hlavičkou realitnej kancelárie MAXISS, spol.s.r.o.

Od roku 1992 je súdnym znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 37 00 06 Stavebníctvo, odvetví 37 10 02 ceny a odhady nehnuteľností.