Slavomír Uhrík   │  kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

lex@lex.sk

Mgr. art. Slavomír Uhrík
interiérový dizajnér

Slavomír poskytuje služby v oblasti návrhov interiérov súkromných (byty, rodinné domy) alebo komerčných priestorov.
Môže ísť o riešenie návrhu priestoru v novej nehnuteľnosti alebo aj o návrh kompletnej prerábky / rekonštrukcie interiéru.

Rozsah služieb v rámci interiérového návrhu sa môže líšiť v závislosti od rozsahu projektu, alebo od daných požiadaviek
klienta. Či sa jedná o zameranie interiéru, zakreslenia pôvodného interiéru do digitálnej formy, návrh zmien
v dispozičnom riešení interiéru, samotný návrh vypracovaný vo forme 3D vizualizácií, pomoc pri vyberaní materiálov
/zariaďovacích prvkov. Vypracovanie výkresov pre potreby realizácie stavebných/rekonštrukčných prác. V neposlednom
rade autorský dozor pri realizácií interiéru.

Po skončení štúdia na vysokej škole, pracoval v architektonických  kanceláriách, vo firme so zameraním na návrhy
a výrobu nábytku pre komerčné účely , časom sa  osamostatnil  a venuje sa návrhom interiérov. V oblasti navrhovania
interiérov pôsobí od roku 2008.

Vzdelanie

  • Mgr. art., Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008

  • Bc., Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006