Eva Fabiánová   │  kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

fabianova@sra.sk

Ing. Eva Fabiánová, RSc.
realitná poradkyňa

Odbornosť, skúsenosti, nadšenie a ľudskosť. Štyri atribúty každého realitného obchodu, na ktorom sa Evka podieľa. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave sa k realitám dostala po predchádzajúcich skúsenostiach v oblasti bankovníctva a poradenstva.

Neustálu prácu na svojom profesionálnom rozvoji, odbornú prax v zahraničí a desiatky školení v Slovenskej realitnej akadémii zavŕšila ešte v roku 2017 elitným realitným programom RSc. Medzi prvými na Slovensku dosiahla tretí stupeň realitného vzdelania a dnes hrdo nosí za menom kariérny titul RSc. Získané vedomosti a dlhoročná prax jej dovoľujú venovať sa náročnejším obchodom.

Evka miluje reality, prácu s ľuďmi, jej rozmanitosť a nové výzvy. Jej hlavnými pravidlami je počúvať klienta, snažiť sa pochopiť jeho potreby a vždy dodržať to, na čom sa s ním dohodne. Svoj voľný čas rozdeľuje medzi rodinu, šport, cestovanie a priateľov.

Kvalifikácia

  • RSc., najvyšší kariérny titul v realitnej oblasti na Slovensku, Slovenská realitná akadémia

Vzdelanie

  • Ing., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu