Dagmar Bednáriková   │  kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

lex@lex.sk

Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.
daňová poradkyňa

Náplňou práce Dagmar sú profesionálne služby spojené s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy
so zameraním na medzinárodné zdaňovanie, autorské diela a neziskový sektor; poskytovanie odborného poradenstva
v oblasti daňových záležitostí a stratégií; v oblasti due dilligence; analyzovanie finančných údajov na identifikáciu
možností zdaňovania a daňových úspor; vypracovanie daňových priznaní; monitorovanie zmien v daňovom
legislatívnom prostredí a informovanie klientov o ich dôsledkoch.

Špecializuje sa na problematiku dane z príjmov a daň z pridanej hodnoty, aktívne sa zapája do legislatívnych procesov.
Venuje sa prednáškovej činnosti na akademickej pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobí ako lektorka
vzdelávania pre odbornú aj laickú verejnosť. Spolupracuje s médiami (Hospodárske noviny, Profit, Sme, RTVS,
komerčné televízie), pravidelne  publikuje série odborných článkov na rôzne témy z oblasti daní, predovšetkým
o problematike súvisiacej so zdaňovaním príjmov z nehnuteľností a neziskových organizácií.  Pôsobí ako členka
Slovenskej komory daňových poradcov Slovenskej republiky a členka Metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej
komory daňových poradcov.

Kvalifikácia

  • Certifikácia v oblasti daňového poradenstva –  r. 2003 – licencia na výkon daňového poradenstva vydaná Slovenskou komorou daňových poradcov  (č.710/2003).

Vzdelanie

  • Ing., VŠE Bratislava, Fakulta národného hospodárstva, odbor Financie
  • PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Doktorandské štúdium Národohospodárska fakulta