Tím Realitnej kliniky

JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

realitné právo, súdne spory a transakcie

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik, RSc.
advokát

realitné právo, súdne spory a transakcie

Ing. Vladimír  Kubrický
finančný analytik

finančné analýzy a realitné poradenstvo

Mgr. Kristína Karpátiová
koncipientka

všeobecné právne zameranie

Ing. Eva Favianová, RSc.
realitná poradkyňa

realitné poradenstvo a transakcie

Ing. Martin Majdan, PhD.
autorizovaný geodet a kartograf

zememeračské a kartografické činnosti