Prevody špecifických nehnuteľností

Odborná pomoc pri prevode vlastníctva

  • kultúrnych pamiatok
  • nehnuteľností v súdnom spore
  • nehnuteľností v exekúcii a dražbe

Špecifiká prevodu niektorých nehnuteľností

Niektoré typy nehnuteľností si vyžadujú osobitný prístup realizácie prevodu vlastníctva. Je to dané špecifickým charakterom nehnuteľnosti – napríklad v prípade kultúrnych pamiatok je potrebné myslieť na predkupné práva štátu.

V iných prípadoch sú špecifiká transakcie ovplyvnené situáciou, v ktorej sa nachádza jej vlastník. Ten môže byť účastníkom pasívneho alebo aktívneho súdneho sporu a na liste vlastníctva sa táto skutočnosť často zobrazuje formou obmedzujúcej alebo informatívnej poznámky.

V ďalších iných je obmedzenie dané zákonnými prekážkami, ktoré súvisia so štádiom prebiehajúcej exekúcie alebo konkurzného konania. Špecifík, ktoré môžu obmedziť prevod vlastníctva alebo samotný prevod ani neobmedzia, ale obmedzia až následne nového vlastníka je viacero, preto treba okolnosti preskúmať a podľa toho nastaviť vhodnú formu a detaily prevodu vlastníctva.

Ako Vám pomôžeme

Preskúmame a objasníme podmienky prevodu špecifickej nehnuteľnosti

Pripravíme odborné a technické podklady k prevodu vlastníctva

Zastúpime Vás pri vyjednávaní, podpise zmluvy a zápise do katastra

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo, vyjednávanie a súdne spory a tiež znalci, geodeti, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky alebo tieto platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme