Zmeny a opravy na liste vlastníctva

  • Zápis a zmena údajov na liste vlastníctva
  • Oprava údajov zapísaných na liste vlastníctva

O liste vlastníctva

List vlastníctva je jeden z výstupov z katastra, ktorý v zjednodušenej forme deklaruje existenciu určitých práv k nehnuteľnosti. Je štátom, ale aj medzi ľuďmi, uznávaným vlastníckym „certifikátom“ k nehnuteľnosti. Aj preto má silnú a záväznú výpovednú hodnotu.

Platí preň zásada hodnovernosti, čo znamená, že všetko čo je zapísané na liste vlastníctva, sa považuje za pravdivé, pokiaľ sa nepodarí túto skutočnosť vyvrátiť alebo preukázať opak (napr. v súdnom alebo administratívnom konaní).

Pre právnu istotu a tiež z dôvodu, aby nevznikali komplikácie (pri prevode, pri dedení a pod.), má význam držať informácie na liste vlastníctva v pravdivej a aktuálnej forme.

Veľa chýb a nedostatkov na liste vlastníctva vyplýva z historických dôvodov, iné sú závažnejšie a je potrebné preskúmať dôvody zápisu. Niektoré údaje sa menia v administratívnom konaní, iné sú závažnejšie a je potrebné iniciovať aj súdne konania.

List vlastníctva je zrkadlo právnej kondície nehnuteľnosti a jeho vlastníka. Nedostatky sa často objavujú v podobe rôznych záznamov, či poznámok. Je preto potrebné preskúmať vždy príčiny a dôvodnosť nesprávnych alebo napádaných zápisov na liste vlastníctva.

Ako Vám pomôžeme

Preskúmame možnosti zapísania požadovaných údajov na list vlastníctva

Zastúpime Vás pri zápise zmien na list vlastníctva

Zastúpime Vás pri oprave chýb na liste vlastníctva

Kto sme?

Náš tím tvoria advokáti a právnici so špecializáciou na realitné právo, vyjednávanie a súdne spory a tiež geodeti, znalci, projektanti, ekonomickí analytici a realitní poradcovia.

Tím vedie JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Už prvá konzultácia môže pomôcť k vyriešeniu Vášho problému. Konzultácia prebieha osobne alebo dištančne – telefonicky či cez rôzne platformy:

Vyplňte krátky formulár a my sa Vám ozveme